Soferii vor primi un nou act pe care trebuie sa-l pastreze la bord
Staţiile ITP sînt obligate, începînd din acest an, să le dea şoferilor la verificarea maşinii un certificat special, scris în română şi engleză

Şoferii vor primi începînd de anul acesta un nou document, atunci cînd realizează inspecţia tehnică periodică, act care trebuie păstrat la bordul autovehiculului. Staţiile ITP sînt obligate, începând din acest an, să le dea şoferilor la verificarea maşinii un certificat special, scris în română şi engleză. Acest certificat trebuie purtat împreună cu certificatul de înmatriculare şi celelalte acte, altfel şoferii vor fi amendaţi.
Introducerea Certificatului de Inspecţie Tehnică Periodică a fost prevăzută prin OG nr. 6/25.01.2012, data de intrare în vigoare a acestei obligaţii, 31 decembrie 2013, fiind prevăzută prin OMTI nr. 1.107/29.06.2012. Eliberarea obligatorie a unui Certificat de Inspecţie Tehnică Periodică, precum şi data intrării în vigoare a acestei obligaţii sînt conforme cu prevederile Directivei 2010/48/UE de adaptare la progresul tehnic a Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora.
Certificat de Inspecţie Tehnică Periodică

Eliberarea acestui certificat nu implică obligaţii sau costuri suplimentare pentru deţinătorii de vehicule, aceştia primind acest certificat automat, la finalizarea inspecţiei tehnice periodice efectuate la termenul scadent normal (nu este afectată în nici un fel periodicitatea de efectuare a ITP). În consecinţă, deţinătorii de vehicule cu ITP valabil nu trebuie să solicite în avans eliberarea acestui certificat, el urmînd să fie eliberat la efectuarea următoarei ITP. Trebuie precizat faptul că acest certificat este complementar anexei la certificatul de înmatriculare şi în consecinţă nu înlocuieşte anexa respectivă care atestă efectuarea ITP şi termenul de valabilitate.
Avînd în vedere că este vorba despre un certificat armonizat stabilit printr-un act normativ UE, este necesar ca certificatul să fie disponibil împreună cu anexa la certificatul de înmatriculare pentru prezentare în vederea unor eventuale controale în cazul vehiculelor care au efectuat ITP începînd cu 31 decembrie 2013. Dat fiind formatul armonizat, existenţa şi prezentarea certificatului va facilita relaţia cu autorităţile de control din celelalte state membre în ceea ce priveşte valabilitatea ITP.

Sancţiuni dure

Data următoarei ITP este cea din anexa la certificatul de înmatriculare. Certificatul este eliberat în limba română, iar rubricile sînt traduse în engleză. Sancţiunile în cazul absenţei certificatului sînt aplicate de poliţie, potrivit legislaţiei ţării respective. Sancţiunile se aplică doar vehiculelor inspectate începînd cu 31 decembrie 2013. Verificarea valabilităţii ITP se bazează în primul rînd pe datele din anexa la certificatul de înmatriculare (certificatul de ITP prezintă şi alte informaţii suplimentare ce pot fi utile în control şi este important deoarece poate fi verificat simplu în toate statele membre UE, rubricile respective fiind armonizate). Şoferii care circulă cu ITP expirată riscă amenzi cuprinse între 765 şi 1.700 de lei Poliţistul rutier poate reţine şi certificatul de înmatriculare al maşinii.

Acte necesare la efectuarea ITP

• Certificatul de înmatriculare al autovehiculului
• Cartea de identitate a autovehiculului
• Cartea de identitate a conducătorului auto
• Poliţa RCA
Orice şofer poate verifica, la adresa http://prog.rarom.ro/rarpol/rarpol.asp, dacă autoturismul său are inspecţia tehnică valabilă.(MEX)